Giełda wolontariatu

Giełda wolontariatu stanowi przestrzeń do zamieszczania zarówno ofert
wolontariatu, jak i ogłoszeń o zapotrzebowaniu na działania wolontariuszy. Jeśli
jesteś zainteresowany umieszczeniem takiego ogłoszenia lub chciałbyś prosić
wolontariuszy o pomoc – prosimy o kontakt: biuro@fep.info.pl lub
paulina.zmijowska@um.bielsko-biala.pl.