O PROJEKCIE

Głównym celem realizowanego przez Fundację Edukacji Poza formalnej w Bielsku-Białej projektu jest zwiększenie udziału młodzieży Bielska-Białej i okolic w życiu obywatelskich i publicznym poprzez powołanie do życia Centrum Wolontariatu Młodzieży, którego działania skierowane zostaną do wszystkich obywateli miasta i okolic. Projekt finansowany jest ze środków Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

Centrum Wolontariatu Młodzieży powstało przy współpracy z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej oraz Młodzieżową Radą Miasta i odpowiada na realne potrzeby
i problemy młodzieży wynikające z długofalowego okresu pandemii, który przyczynił się z znacznym stopniu do wyalienowania młodych ludzi i pozbawienia ich możliwości budowy relacji z rówieśnikami, czy też czynnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym. Ponadto projekt zakłada wyposażenie młodzieży
w odpowiednie i potrzebne kompetencje do budowania wolontariatu oraz podejmowania konkretnych działań we wskazanej przestrzeni. Projekt rozpoczął się 1 maja 2023 roku, zakończy natomiast 31 grudnia 2025 roku.

W ramach projektu powołane zostało przez Fundację Edukacji Poza formalnej w Bielsku-Białej do życia Centrum Wolontariatu Młodzieży, przy ścisłej współpracy z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej oraz Młodzieżową Radą Miasta.  Dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Bielska-Białej p. Jarosława Klimaszewskiego Centrum Wolontariatu zostało zlokalizowane przy ulicy ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 32 w Bielsku-Białej i jest otwarte na inicjatywy i działania młodzieży.

Projekt zakłada następujące działania:

 • wsparcie młodzieży cyklem trzydziestu godzin warsztatów, realizowanych
  w każdej z osiemnastu szkół ponadpodstawowych w Bielsku-Białej;
 • podniesienie kompetencji liderów wolontariatu, w ramach pakietu sześćdziesięciu godzin szkoleniowych;
 • cztery akcje wolontariackie;
 • targi pracy i wolontariatu;
 • konferencję podsumowującą działania projektowe.

W szkolnych warsztatach udział weźmie co najmniej 540 uczniów. Dzięki zaangażowaniu bielskich szkół powołana zostanie sieć „szkolnych klubów wolontariatów” skupionych w Centrum Wolontariatu Młodzieży.

W ramach projektu zorganizowane zostaną cztery akcje wolontariackie:

 • „Od starszego dla młodszego” – wspólna pomoc w nauce – seniorzy (emerytowani nauczyciele) pomagają dzieciom i młodzieży w nauce.
 • „Młodzi dla seniorów” – młodzież uczy seniorów obsługi komputerów, Internetu, mediów społecznościowych, języków.
 • „Młodzież dla zwierząt” – zbieranie karmy, odwiedzamy i angażujemy się
  w pomoc w schronisku, spacer z pupilem.
 • „Czyste miasto” – warsztaty i prelekcje z zakresu ochrony środowiska, segregacji śmieci, zdrowego odżywania.