Partnerzy projektu

Partnerzy projektu – koordynator projektu

Fundacja Edukacji Poza formalnej w Bielsku-Białej jest organizacją pozarządową, która rozpoczęła swoją działalność 10 września 2021. Koncertuje swoje działania na szeroko pojętej edukacji, działaniach mobilnościowych w ramach Programu Erasmus+, promocji zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, włączeniu społecznym i wolontariacie.

Jednym z priorytetowych obszarów działania jest wspieranie rozwoju lokalnej społeczności. Osoby skupione wokół Fundacji od lat współpracują z klubami seniora, domami kultury szkołami średnimi w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, integracji społecznej, profilaktyki senioralnej. Ta wieloletnia współpraca pozytywnie wpływa na sprawną realizację projektu.

Kierownikiem projektu, jak i prezesem Fundacji jest dr Dagmara Mika,

dr Dagmara Mika doktor nauk o polityce Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka
studiów wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego i stosunków międzynarodowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Staż naukowy (post doc.) w okresie od września 2015 do lutego 2016 roku realizowała w Technicznym Uniwersytecie w Ostrawie, gdzie prowadziła badania z zakresu wykorzystywania środków europejskich w procesie wpierania rozwoju kompetencji przedsiębiorczych wśród studentów. Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu, zarządzaniu projektami zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi oraz ich ocenie. Ekspert oceniający wnioski akredytowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Inicjatorka powołania Regionalnego Forum Współpracy Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Mobilności Programu Erasmus+ w Bielsku-Białej.

Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr Paulina Żmijowska, Ph.D. – doktor University of Ostrava, Pełnomocnik Prezydenta Bielska-Białej ds. Osób Młodych, wykładowca akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego, Marketing Manager. W obszarze jej zainteresowań naukowych i zawodowych znajdują się m.in. komunikacja internetowa, sektor e-commerce, zarządzanie organizacją, międzykulturowa komunikacja społeczna i budowanie wizerunku. Inicjatorka działań społecznych. W latach 2015-2016 współtwórczyni oddolnej inicjatywy Inicjatywa 2.15 w Bielsku-Białej, której ideą było krzewienie wiedzy z zakresu mediów, nowoczesnych technologii, automatyzacji procesów technologicznych, rozwoju rynku.   Współorganizatorka dwóch edycji międzynarodowej konferencji TEDxBielskoBiała, łączącej świat nauki, techniki i biznesu. Założycielka Koła Naukowego Content 3.0, którego obszarem działalności skupiał się wokół bezpłatnych szkoleń dla studentów, absolwentów, pracowników naukowych oraz wszystkich chętnych z ekspertami z branży marketingowej, PR, e-commerce, IT i wielu innych (obecnie działalność przeniesiona na grupę na Facebooku). Autorka licznych publikacji biznesowych, artykułów naukowych oraz odczytów podczas konferencji międzynarodowych. Od 2020 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Fundacja zrealizowała dotychczas następujące projekty:

 1.  „W zdrowym ciele zdrowy duch – aktywizacja seniorów w oparciu o zajęcia ruchowe i manualne”, finansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w ramach konkursu „Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023”.
 2.  ”Edu game competition – new approach of environmental education”, finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. W okresie od lutego do września 2022 roku Fundacja, przy ścisłe współpracy
  z ratownikami Grupy Beskidzkiej GOPR oraz ratownikami słowackiej Horskiej służby zrealizowali warsztaty dla ponad pięciuset dzieci w wieku szkolnym z zakresu zrównoważonego rozwoju, motywowania do aktywności fizycznej, ochrony środowiska. 
 3.  „Działasz! Pokaż się! Rozwijaj! – II edycja”, finansowanego przez Miasto Bielsko-Biała (październik-listopad 2022). Dzięki otrzymanemu wsparcie powstała nowa, responsywna strona internetowa Fundacji. Opracowywany jest aktualnie moduł e-learningowy.
 4.  „Cyfrowe Kluby Seniora” – grudzień 2022, w ramach dofinansowania otwartego konkursu ofert Prezesa Rady Ministrów. Dzięki dofinansowaniu zakupiony został sprzęt komputerowy, wykorzystywany do prowadzenia zajęć komputerowych dla seniorów. Pakiet 40 godzin szkoleniowych, zrealizowany został w dwóch bielskich klubach seniora. W warsztatach udział wzięło 300 seniorów.
 5.  „Europejska Akademia Seniora – rozwój kompetencji cyfrowych, technologicznych i zdrowotnych poprzez wymianę doświadczeń i mobilność Erasmus+” – projekt mobilnościowy finansowany ze środków Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych umożliwia rozwój kompetencji cyfrowych i technologicznych, jak i ruchowych bielskich seniorów zrzeszonych w domach dziennego pobytu oraz klubach seniorach podległych Miejskiemu Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Podczas dwunastomiesięcznego projektu bielscy seniorzy będą mogli dowiedzieć instytucje partnerskie w Małej Fatrze oraz Ostrawie.

Partnerzy projektu:

 1. Urząd Miejski w Bielsku-Białej
 2. Młodzieżowa Rada Miasta
 3. Rada Seniorów Miasta Bielska-Białej
 4. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
 5. Fundacja Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
 6. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej