„Czyste miasto”

Czwarta zaplanowana akcja wolontariacka rozpocznie się 1 września 2025 roku
i potrwa do 30 listopada 2025 roku.

„Czyste miasto” – warsztaty i prelekcje z zakresu ochrony środowiska, segregacji śmieci, zdrowego odżywania przeprowadzone zostaną dla młodzieży przez organizacje pozarządowe, instytucje zajmujące się tematyką ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zdrowego trybu życia, ekologii.

Warsztaty przeprowadzone zostaną przez:

  1. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Beskidzka, z zakresu ochrony środowiska, profilaktyki zdrowotnej, aktywności fizycznej, dbałości o czystość
    i bezpieczeństwo w lasach i górach – czterogodzinne warsztaty zaplanowane zostały na dwie pierwsze soboty września;
  2. Fundację Ludzie Innowacje-Design w zakresie zrównoważonego rozwoju i ekologii – czterogodzinne warsztaty przeprowadzone w trzecia i czwartą sobotę września;
  3. fundacje zajmujące się tematyką zdrowego odżywiania – czterogodzinne warsztaty przeprowadzone w dwie pierwsze soboty października;
  4. wizyta studyjne w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A w Bielsku-Białej – dwugodzinna wizyta studyjna przeprowadzona zostanie w trzecią sobotę października.