„Młodzi dla seniorów”

Druga zaplanowana akcja wolontariacka rozpocznie się 1 września 2024 roku
i potrwa do 30 listopada 2024 roku.

„Młodzi dla seniorów” – młodzież uczy seniorów obsługi komputerów, Internetu, mediów społecznościowych, języków. Zajęcia dla seniorów przeprowadzone zostaną w dziesięciu klubach seniora w Bielsku-Białej. W zaplanowanym okresie przeprowadzonych zostanie 100 godzin zajęć cyfrowych, nauki języków obcych, tańca w bielskich klubach seniora. Zajęcia odbędzą się na podstawie porozumienia Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej z Radą Seniorów Miasta