„Młodzież dla zwierząt”

Trzecia zaplanowana akcja wolontariacka rozpocznie się 1 stycznia 2025 roku
i potrwa do 31 marca 2025 roku.

„Młodzież dla zwierząt” – zbieranie karmy, odwiedzamy i angażujemy się w pomoc w schronisku, organizujemy spacer z pupilem. Działania przeprowadzone zostaną w porozumieniu z dyrekcją Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej. Przewiduje się, iż „pomoc” obejmą sześć spotkań sobotnich, poświęconych na zebranie karmy, prace porządkowe w schronisku.