„Od starszego dla młodszego”

Pierwsza zaplanowana akcja wolontariacka rozpocznie się 1 stycznia 2024 roku
i potrwa do 31 marca 2024 roku.

 „Od starszego dla młodszego” koncertuje się na niesieniu pomocy w nauce.
W działania zaangażowani zostaną bielscy seniorzy (emerytowani nauczyciele), którzy będą pomagali dzieciom i młodzieży w nauce. Licealiści pomagają przygotować się do egzaminu ósmoklasisty, młodzież wspólnie uczy się do matury. Wspólne korepetycje dla młodzieży zaplanowane zostały w soboty i przeprowadzone zostaną w Centrum Wolontariatu Młodzieży, przy ulicy ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 32 w Bielsku-Białej.